Terima kasih kepada teman-teman panita acara Maulid Nabi bersama SGM , GML, GPJO , GMC , WAO, dan kk daisy rompas serta sahabat saya Ketua Ansor Manado yang sudah berkenaan mengundang saya dan memberi saya waktu dan tempat untuk memberikan beberapa kata. Kita semua bersaudara, Indahnya kebersamaan.

#waopray
#wadahasosiasionline

www.christianyokung.com @ Tuminting, Sulawesi Utara, Indonesia